Stäng

Svalner Skatt & Transaktion har skrivit det svenska bidraget till WTS Global Financial Services Newsletter #24/2022.

MomsSvensk och internationell företagsbeskattning

Svalner Skatt & Transaktion har skrivit det svenska bidraget till WTS Global Financial Services Newsletter #24/2022. Den svenska delen behandlar dels ett överträdelseförfarande som EU-kommissionen driver mot Sverige, och dels mellanbanksavgifter vid kortbetalningar.

 

Enligt EU-kommissionen strider de svenska reglerna om källskatt mot EU-rätten vid tillämpning på utdelningar till utländska allmänna pensionsinstitut.

 

Vidare kommenterar vi avgörandet från HFD som fastslagit att så kallade mellanbanksavgifter vid kortbetalningar i det aktuella fallet skulle anses utgöra omsättning enligt momslagen.

 

Klicka här för att läsa hela nyhetsbrevet.

 

Vid frågor kontakta gärna:

Mattias Fri
Erik Nilsson