Svalner rådgivare till Unibail-Rodamco-Westfield i samband med försäljningen av Solna Centrum

Svalner har biträtt Unibail-Rodamco-Westfield med finansiell och skattemässig rådgivning (vendor assistance) i samband med försäljningen av Solna Centrum till Alecta. Solna Centrum består av kontor, handel och bostäder med en total uthyrningsbar area om 79 400 kvadratmeter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2,8 miljarder kronor.

Viktor Sandberg
David Klingberg