Svalner rådgivare till Doxa i samband med förvärvet av 40% av Fastighetsstaden i Halmstad AB

Beskattning av fastigheterFinansiell due diligence

Svalner har biträtt Doxa med finansiell och skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av 40% av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB, moderbolag i Fastighetsstaden-koncernen. Koncernen har ett fastighetsbestånd bestående av ett trettiotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter belägna i Halmstad. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 1 625 miljoner kronor.

Carl Lindberg
David Klingberg