Stäng

Svalner i senaste Skattenytt

Nyheter om Svalner

Ida Larsson, senior manager på Svalner har i senaste numret av Skattenytt nr 6 2022 skrivit en artikel kring vilka incitament Skatteverket kan ha för att yrka att skatteflyktslagen ska tillämpas först i andra hand.

Skatteverket har i ett antal ärenden underkänt transaktioner med stöd av principen om rättshandlingarnas verkliga innebörd för att därefter, när beslutet överklagats, yrka i andra hand att skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet. Så har skett även när det finns anledning att anta att Skatteverket anser att principen om rättshandlingarnas verkliga innebörd sannolikt inte är tillämplig. Artikeln behandlar vilka skäl Skatteverket kan ha för att i vissa fall välja att driva båda grunderna samtidigt, samt vilka konsekvenser detta medför för de skattskyldiga.

Läs hela artikeln här: Skattenytt nr 6 2022

Svalner i senaste Skattenytt

Ida Larsson, senior manager på Svalner har i senaste numret av Skattenytt nr 6 2022 skrivit en artikel kring vilka incitament Skatteverket kan ha för att yrka att skatteflyktslagen ska tillämpas först i andra hand.

Skatteverket har i ett antal ärenden underkänt transaktioner med stöd av principen om rättshandlingarnas verkliga innebörd för att därefter, när beslutet överklagats, yrka i andra hand att skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet. Så har skett även när det finns anledning att anta att Skatteverket anser att principen om rättshandlingarnas verkliga innebörd sannolikt inte är tillämplig. Artikeln behandlar vilka skäl Skatteverket kan ha för att i vissa fall välja att driva båda grunderna samtidigt, samt vilka konsekvenser detta medför för de skattskyldiga.

Läs hela artikeln här: Skattenytt nr 6 2022