Svalner i Fastighetsbladet

Nyheter om Svalner

Svalner är specialister på att göra det komplexa lättförståeligt

Svalner startade som en mer eller mindre renodlad skattebyrå, men är idag en av Sveriges ledande
oberoende fullservicebyrå inom skatterådgivning, finansiell transaktionsrådgivning, värdering och
redovisning. Ställningen som oberoende rådgivare möjliggör långa och nära relationer med klienterna.

 

Läs vår artikel i senaste numret av Fastighetsbladet – Svalner_22-05-16