2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Svalner har skrivit en engelsk artikel som finns publicerad hos vår samarbetspartner WTS Global

Moms

Svalner har skrivit en engelsk artikel som finns publicerad hos vår samarbetspartner WTS Global. Artikeln avser Skatteverkets ändrade uppfattning vad gäller hanteringen av mellanbanksavgifter från ett momsperspektiv. Skatteverkets ändrade uppfattning har föranletts av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som meddelades den 7 januari avseende den svenska filialen till American Express Europe.

 

Klicka här för att läsa artikeln.

Mattias Fri
Svalner har skrivit en engelsk artikel som finns publicerad hos vår samarbetspartner WTS Global

Svalner har skrivit en engelsk artikel som finns publicerad hos vår samarbetspartner WTS Global. Artikeln avser Skatteverkets ändrade uppfattning vad gäller hanteringen av mellanbanksavgifter från ett momsperspektiv. Skatteverkets ändrade uppfattning har föranletts av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som meddelades den 7 januari avseende den svenska filialen till American Express Europe.

 

Klicka här för att läsa artikeln.