Svalner har skrivit det svenska bidraget till WTS Global Financial Services Newsletter #23/2021

Nyheter om SvalnerSvensk och internationell företagsbeskattning

Svalner har skrivit det svenska bidraget till WTS Global Financial Services Newsletter #23/2021. Vår del behandlar Regeringens förslag om att införa en särskild riskskatt för kreditinstitut vars totala skuld vid början av året överstiger ett visst gränsvärde, samt ytterligare fördröjningar av införandet av en ny lag om källskatt på utdelning till utländska personer.

 

Klicka här för att läsa hela nyhetsbrevet.

Erik Nilsson