Stäng

Svalner har biträtt Vatne Real Estate med skattemässig och finansiell rådgivning i samband med förvärvet av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager

Svalner har biträtt det norska bolaget Vatne Real Estate med skattemässig och finansiell rådgivning i samband med förvärvet av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager i Borås från Bosjö Fastigheter. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 94 000 kvm och överlåtelsen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 908 Mkr före avdrag för latent skatt.