Svalner har biträtt Ursus och minoritetspartnern Cavendo med skattemässig och finansiell rådgivning

Svalner har biträtt Ursus och minoritetspartnern Cavendo med skattemässig och finansiell rådgivning i samband med förvärvet av Kungsholmsporten från AFA Fastigheter. Kungsholmsporten utgörs av två fastigheter vid Hornsbergs strand med total uthyrningsbar yta om 19 000 kvm som främst används för bostadsändamål. Förvärvet är en grundpelare i Ursus större satsning på hyresbostäder i Norden, där portföljen nu överstiger två miljarder kronor i totalt fastighetsvärde.