Stäng

Svalner har biträtt NREP i samband med förvärvet av ett hyresbostadsprojekt om 313 lägenheter för unga och studenter

Svalner har biträtt NREP med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av ett hyresbostadsprojekt från Hökerum Bygg. Projektet består av 313 ungdomshyresbostäder i stadsdelen Backa i Göteborg där byggstart är planerad att ske under 2021 och färdigställandet beräknas till andra kvartalet 2024, då NREP tillträder fastigheten. Fastigheten ska ges en tydlig hållbarhetsprofil och ska utvecklas med fokus på sociala aspekter, bland annat ska en takterrass med löparbana anläggas på fastigheten.