Stäng

Svalner har biträtt Genova med skattemässig rådgivning i samband med förvärv av 50 % av aktierna i Järngrinden

Svalner har biträtt Genova med skattemässig rådgivning i samband med förvärv av 50 % av aktierna i Järngrinden.

 

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 500 miljoner kr och utgörs av fastigheter primärt belägna i Västsverige, inklusive Göteborgsregionen. Järngrindens projektportfölj omfattar cirka 100 000 kvadratmeter bostadsyta fördelat på cirka 1 700 bostadsrätter och hyresbostäder.

Viktor Sandberg
Mirja Kronegård