Stäng

Svalner har biträtt Genova med skattemässig due diligence vid förvärvet av fyra samhällsfastigheter

Svalner har biträtt Genova med skattemässig due diligence vid förvärvet av fyra samhällsfastigheter från Profi Fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 970 mkr. Fastigheterna är belägna i Storstockholm med en uthyrningsbar yta om 42 300 kvm och hyresgästerna består främst av skolor och kommunal verksamhet.