Stäng

Svalner har biträtt Genova i en omfattande bytesaffär med Nyfosa

Svalner har biträtt Genova med skattemässig due dilligence i en omfattande bytesaffär med Nyfosa där Genova har förvärvat två fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 477 mkr belägna i Lund och Haninge med en uthyrningsbar yta om 26 500 kvm och potential för framtida utveckling av såväl bostäder som samhällsfastigheter. Nyfosa har samtidigt förvärvat fem fastigheter från Genova med ett underliggande fastighetsvärde om 657 mkr belägna i Uppsala, Norrtälje och Nacka med en uthyrningsbar yta om 40 000 kvm bestående av främst kontor, industri och lager.