Stäng

Svalner har biträtt Estea med skattemässig rådgivning i samband med förvärv av två samhällsfastigheter i Onsala

Svalner har biträtt Estea med skattemässig rådgivning i samband med förvärv av två samhällsfastigheter, belägna i Onsala strax söder om Kungsbacka. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 3 443 kvm och är fullt uthyrda till Kungsbacka kommun som huvudsakligen bedriver äldreboende- samt förskoleverksamhet på fastigheterna. Förvärvet görs av Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) som är en alternativ investeringsfond med strategi att äga vård- och omsorgsfastigheter. Fonden är noterad vid Nasdaq Stockholm.