Svalner har biträtt Estea med skattemässig rådgivning i samband med förvärv av samhällsfastigheter

Svalner har biträtt Estea med skattemässig rådgivning i samband med förvärv av ett antal samhällsfastigheter, belägna i Österåker, Upplands-Väsby och Enköping från Slättö Value Add I AB. Fastigheterna är uthyrda till bland andra Attendo, Frösunda, Kungsängen och Tellusbarn i Sverige som bedriver LSS- samt skolverksamhet på fastigheterna.

 

Förvärvet görs av Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) som är en alternativ investeringsfond med strategi att äga vård- och omsorgsfastigheter. Fonden är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Carl Lindberg