Svalner har biträtt Estea med skattemässig rådgivning i samband med förvärv av en vårdfastighet i Åkersberga.

Svalner har biträtt Estea med skattemässig rådgivning i samband med förvärv av en vårdfastighet i Åkersberga. Fastigheten är belägen strax norr om Åkersberga centrum och är fullt uthyrd till äldreboendet Smedbygården med en total uthyrningsbar yta om 4 267 kvm. Förvärvet görs av Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) som är en alternativ investeringsfond med strategi att äga vård- och omsorgsfastigheter. Fonden är noterad vid Nasdaq Stockholm.