RELATERADE LÄNKAR:
Svalner har biträtt Aquaticus i samband med förvärvet av en fastighet i Sundbyberg från AMF Fastigheter

Svalner har biträtt Brunswick och Bonnier Fastigheter med skattemässig och finansiell rådgivning i samband med förvärvet av 50% av Rosengård Centrum från Trianon

Svalner har biträtt Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter med skattemässig och finansiell rådgivning i samband förvärvet av 50% av Rosengård Centrum från Trianon. Rosengård centrum är en mittpunkt för handel och service i Rosengård och ambitionen är att tillsammans med Trianon vidareutveckla befintliga och nya satsningar som det nya biblioteket och byggrätter i direktanslutning till Rosengård Centrum.

 

Förvärvet görs av Brunswick Real Estates och Bonnier Fastigheters samägda bolag Fastighets AB Hemmaplan. Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 560 miljoner kronor.

Mirja Kronegård
David Klingberg
RELATERADE LÄNKAR:
Svalner har biträtt Aquaticus i samband med förvärvet av en fastighet i Sundbyberg från AMF Fastigheter