Svalner har biträtt Bergendahlskoncernen med skattemässig rådgivning i samband med transaktioner med Axfood

Svalner har biträtt Bergendahlskoncernen med skattemässig rådgivning i samband med koncernens överlåtelse av sin partihandelsverksamhet, Bergendahl Food, till Axfood. I transaktionen ingår även en överlåtelse av 9,9 procent av aktierna i butikskedjan City Gross till Axfood, vilket är början av ett strategiskt partnerskap för att stärka City Gross position på marknaden. Affären innebär även en köpoption för Axfood att stegvis under en femårsperiod förvärva ytterligare aktier upp till ett sammanlagt ägande om 30 procent i City Gross.

 

Bergendahlskoncernen är en familjeägd koncern med dotterbolag inom dagligvaror, stormarknad, heminredning och mode med butiker i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Finland. Bergendahls driver bland annat butikskedjorna City Gross, EKO, Granit och Glitter.