Svalner har biträtt Altura i samband med förvärvet av ett grupp- och äldreboende från Skanska

Svalner har biträtt Altura med skattemässig rådgivning i samband med förvärvet av ett grupp- och äldreboende i Sollentuna från Skanska. Fastigheten, Villa Tureberg, kommer att bestå av cirka 4 500 kvm äldreboende och 500 kvm gruppboende i fem våningar och kommer att ha en tydlig hållbarhetsprofil. Altura tillträder fastigheten som Skanska utvecklar vid färdigställande 2022, där Vardaga ska driva äldreomsorgen och Nytida ska driva gruppboendet.