Svalner har biträtt ägarna i Bombayworks med skatterättslig rådgivning i samband med försäljningen till Storskogen

Svalner har biträtt ägarna i Bombayworks med skatterättslig och strukturell rådgivning vid försäljningen av majoriteten av aktierna till Storskogen. Bombayworks är en digital fullservicebyrå som finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och i Indien, Mumbai. Bombayworks levererar digital tillväxt, där de kombinerar affärskunnande, kreativitet och teknisk expertis. Storskogen är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad.

 

Svalners team har bestått av Robert Tranquilli (Partner), Nils Lidman (Manager) och Erik Hellström Bohman (Senior Consultant).