Stäng

Ställningstagande om finansiell leasing kan leda till ökade kostnader

Moms

Skatteverket har den 22 mars 2024 publicerat ett nytt ställningstagande rörande moms på finansiella leasingavtal. Finansiell leasing ska under särskilda förutsättningar hanteras som försäljning av vara och inte en leasingtjänst. Skatteverket förtydligar i ställningstagandet att när finansiell leasing är att se som försäljning av vara ska den ränta som kunden erlägger anses utgöra ersättning för leveransen av leasingobjektet som sådant. Moms ska därför redovisas på räntan. Karaktäriseras den finansiella leasingen som leverans av vara påverkas även tidpunkten för när moms ska redovisas samt i vissa fall kundens avdragsrätt för ingående moms. En kund som normalt sett kan dra av 50% av momsen på sin billeasingavgift kan inte dra av någon ingående moms kopplad till leasingen om avtalet momsmässigt är att karaktärisera som försäljning av vara.

Vi rekommenderar samtliga aktörer att se över sina finansiella leasingavtal för att säkerställa en korrekt momsmässig hantering.

 

Vid eventuella frågor eller behov av assistans är ni välkomna att kontakta oss på Svalner.

Mattias Fri
Martin Fridh