Stäng

Skatteverket minskar på kraven för nedsättning av moms på kundförluster

Moms ska betalas på den ersättning som en säljare erhåller eller ska erhålla från en köpare, beskattningsunderlaget. Enligt Skatteverket får beskattningsunderlaget inte sättas ned bara för att det är osäkert om kunden kommer att betala. Det krävs normalt att en förlust har uppkommit, det vill säga en s.k. konstaterad kundförlust. Först då får den utgående momsen minskas.

 

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin har Skatteverket publicerat ett nytt ställningstagande.

 

Skatteverket mildrar kraven för när beskattningsunderlaget får sättas ned på grund av kundförluster. Följande förutsättningar gäller:

 

-Köparen är en beskattningsbar person
-Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2020
-Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning
-En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
-Säljare och köpare är inte i intressegemenskap

 

Om dessa förutsättningar är uppfyllda får säljaren minska den utgående momsen även om säljaren saknar andra uppgifter på att köparen saknar betalningsförmåga. Någon kreditnota behöver inte utfärdas. Om köparen senare betalar ska säljaren åter redovisa momsen på den del av betalningen som kommit in.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Grefberg
Emil Virhammar
Mattias Fri