Stäng

Skatteåtgärder med anledning av energikrisen

Punktskatter och tull

Regeringen har aviserat skatteåtgärder med anledning av effektsituationen
Finansdepartementet arbetar med två skatterelaterade förslag som på sikt bedöms öka elproduktionen i kraftvärmeverk samt leda till energieffektivisering i datorhallar.

 

Slopad skatt avfallsförbränning
Den 1 april 2020 infördes en skatt på avfallsförbränning som är en skatt som tas ut på avfall som förs in till en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning (t.ex. kraftvärmeverk) Flertalet aktörer, bl.a. Skatteverket, har riktat kritik mot skatten eftersom den inte lett till en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Vidare har skatten påverkat avfalls- och samförbränningsanläggningarna negativt eftersom det varit svårt för anläggningarna att övervältra kostnaden för skatten. Det föreslås därför att avfallsförbränningsskatten avskaffas. Avskaffandet av skatten bedöms på sikt ha en positiv påverkan på effektsituationen i Sverige.

 

Slopad skattenedsättning för datorhallar
Under 2017 infördes en skattenedsättning av energiskatten på elförbrukning i datorhallar. Skattenedsättningen infördes ursprungligen för att attrahera ytterligare investeringar till Sverige och med förhoppning om att dessa kunde leda till att ytterligare jobb skapas i Sverige. Under rådande omständigheter anser regeringen att även datorhallarna bör ges ytterligare incitament till energieffektivisering och de därför bör beskattas på samma sätt som tjänstesektorn i övrigt. Regeringen anser därför att förutsättningarna för skattenedsättningen är annorlunda i dag än när skattenedsättningen infördes 2017 och att nedsättningen därför måste omprövas.

 

Finansdepartementet har fått i uppdrag att så snart som möjligt remittera ett förslag om att slopa nedsättningen av energiskatten på elförbrukning i datorhallar.

 

Vår kommentar
Mot bakgrund av Rysslands energikrig och de nuvarande förutsättningarna på den europeiska elmarknaden är det inte oväntat att det framförs skatteförslag som syftar till att förbättra situationen på elmarknaden. Förslagen kan komma att ge upphov till övergångsbestämmelser och det är i dagsläget oklart när förslagen kan tänkas träda i kraft och även när beskattningen kan komma att förändras för de berörda aktörerna.

 

Vi bevakar utvecklingen.

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Ulrika Grefberg
Pontus Kartberg