Särskild fastighetstaxering 2020

Under februari kommer Skatteverket att påbörja arbetet med den särskilda fastighetstaxeringen 2020. Detta innebär att fastigheter där det skett väsentliga förändringar kommer att behöva deklareras.

 

Skatteverket skickar ut den fysiska fastighetsdeklarationen i början av februari. Inlämning av fastighetsdeklarationen ska ske senast den 2 mars. Det går även att deklarera via Skatteverkets e-tjänst.

 

Om ni har projektfastigheter, fastigheter som förvärvats under föregående år eller andra fastigheter där det skett väsentliga om- eller tillbyggnationer är det en god idé att granska underlaget för deklarationen innan den lämnas in. Om tillräckligt stora förändringar skett på fastigheten kommer den att erhålla ett nytt taxeringsvärde för 2020 vilket även påverkar fastighetsskatten.

 

Om Skatteverket inte skickar ut en deklaration men ni bedömer att en ny taxering kan vara fördelaktig hjälper vi er att kontrollera om fastigheten kan omfattas av den särskilda fastighetstaxeringen 2020.

 

För frågor kontakta:

Mathias Gustafsson