2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Pressrelease: Svalner Group går samman med Atlas och skapar en ny ledande rådgivningsgrupp – Svalner Atlas Group

Nyheter om Svalner

Den nybildade Svalner Group, bestående av svenska Svalner och finska Alder, tillkännagav idag sammanslagningen med den nederländska skatterådgivningsbyrån, Atlas Tax Lawyers. Ambitionen är att bilda en ny rådgivningsgrupp i premiumsegmentet som ska erbjuda fullständig rådgivning på högsta nivå inom skatt, finansiell transaktionsrådgivning och relaterade rådgivningstjänster i Norden och Benelux.

Med strategiskt belägna kontor i Stockholm, Amsterdam, Helsingfors, Göteborg och Åbo blir Svalner Atlas Group totalt över 260 anställda. Genom att komplettera varandras expertis kommer Svalner Atlas Group att kunna erbjuda högkvalitativa rådgivningstjänster i Norden och Benelux.

“Vi är väldigt glada över att gå samman med Atlas. Denna sammanslagning är ett stort steg för båda organisationerna och stärker vårt gemensamma tjänsteutbud vilket också driver vår tillväxt och utveckling framåt. Sammanslagningen gör att vi kan skapa ännu större värde för våra klienter“, säger Viktor Sandberg, VD för Svalner Atlas Group.

Med verksamhet i Sverige, Finland och Nederländerna siktar Svalner Atlas Group på att öka sin närvaro i större delar av Norra Europa och bidra med ännu bredare kompetens för att effektivt kunna möta fler behov hos sina klienter i respektive land.

“Vi ser fram emot den här resan tillsammans med Svalner och Alder. Tillsammans har vi alla förutsättningar att skapa en välmående organisation som utmanar branschnormer och leder till framgång för både våra klienter och anställda”, säger Roelof Gerritsen, Partner på Atlas och Vice VD för det nya Svalner Atlas Group.

Svalner Atlas Group kommer inledningsvis att verka under de befintliga varumärkena Svalner, Alder och Atlas på sina respektive marknader och kommer fortsatt ha fokus på att utveckla talanger och professionella team. Detta genom att erbjuda sina medarbetare möjligheter till karriärutveckling inom en internationell och dynamisk miljö. För klienter kommer Svalner Atlas Group att bli en stark och mångsidig partner som kan hantera dagens alltmer komplexa affärsutmaningar.


För mer information kontakta:

Viktor Sandberg, VD, Svalner Atlas Group och Managing Partner på Svalner
E-post: viktor.sandberg@Svalner.se
Telefon: +46 70 441 80 36

Roelof Gerritsen, vice VD, Svalner Atlas Group och Partner på Atlas
E-post: rg@atlas.tax
Telefon: +316 12 541 987
atlas.tax

Petteri Rapo, Managing Partner, Alder
E-post: petteri.rapo@alder.fi
Telefon: +358 44 333 7252
alder.fi