Stäng

Pressrelease: Svalner & Alder går samman och bildar en ledande nordisk rådgivare inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning

Nyheter om Svalner

Svalner som är Sveriges ledande oberoende rådgivare inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning och Alder, ett snabbväxande finskt rådgivningsföretag inom samma områden, tillkännager idag att bolagen går samman för att bilda en ny ledande nordisk rådgivare – Svalner Group.

Med utgångspunkt från strategiskt belägna kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Åbo har Svalner Group sammanlagt 175 medarbetare som levererar högkvalitativ rådgivning över hela Norden. Genom att kombinera den starka lokala närvaron med kompletterande kompetensområden, kommer Svalner Group att tillsammans kunna erbjuda fullständig rådgivning på högsta nivå inom skatt, transaktioner och relaterade rådgivningstjänster.

“Vi är mycket glada över att gå samman med Alder. Det är en betydande milstolpe för oss båda och lägger grunden för att kunna skapa en ny ledande nordisk rådgivare”, säger Viktor Sandberg, VD för Svalner Group” Tillsammans kan vi förbättra vårt gemensamma tjänsteutbud, utöka vår räckvidd, växa snabbare och skapa bättre möjligheter för våra klienter.”

Svalner Group bedriver inledningsvis sin verksamhet i Finland och Sverige, två länder som delar historia och starka kulturella och ekonomiska band. Ambitionen är dock att bli marknadsledande i Norden och potentiellt även utöka sin räckvidd till norra Europa.

“Vi ser med spänning fram emot att påbörja den här gemensamma resan med Svalner och alla de möjligheter som den kommer medföra”, säger Petteri Rapo, Managing Partner på Alder. ”Genom att kombinera våra styrkor och specialistkompetenser står vi väl rustade för att skapa en stark och dynamisk organisation som kan bidra till våra klienters framgång och som utmanar de traditionella aktörerna i branschen”

Svalner Group kommer inledningsvis att verka under de befintliga varumärkena Svalner och Alder på sina respektive marknader och kommer fortsatt ha fokus på att utveckla talanger och professionella team. Detta genom att erbjuda sina medarbetare möjligheter till karriärutveckling inom en internationell och dynamisk miljö. För klienter kommer Svalner Group att bli en stark och mångsidig partner som kan hantera dagens alltmer komplexa affärsutmaningar.


Om Svalner: Svalner grundades 2005 och är Sveriges ledande oberoende rådgivare inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning. Bolaget har ca 135 medarbetare som arbetar inom företagsbeskattning, indirekta skatter, finansiell due diligence, värdering samt redovisning. Svalner har specialistkompetenser inom bland annat fastighet, fordons- och tillverkningsindustri, fåmansföretag, bank och finans, M&A samt Private Equity.

Om Alder: Alder grundades 2010 och erbjuder ett brett utbud av skatte- och juridiska rådgivningstjänster till inhemska och internationella klienter. Alder har kontor i Helsingfors och Åbo med ca 40 medarbetare specialiserade inom företagsbeskattning, mervärdesskatt, transfer pricing, transaktioner, personbeskattning, skatteprocesser, global mobilitet, incitamentprogram och juridisk rådgivning.


För mer information kontakta:

Viktor Sandberg, VD, Svalner Group
Email: viktor.sandberg@Svalner.se
Tfn: +46 70 441 80 36

Eva Dahl, COO, Svalner
Email: eva.dahl@Svalner.se
Tfn: +46 73 432 26 24

Petteri Rapo, Managing Partner, Alder
Email: petteri.rapo@alder.fi
Tfn: +358 44 333 7252