2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

På Svalner värdesätts kultur framför allt

Nyheter om Svalner

Svalner startade som en mer eller mindre renodlad skattebyrå, men är idag en nyckelspelare inom skatterådgivning, finansiell transaktionsrådgivning, värdering och redovisning. Ställningen som oberoende rådgivare möjliggör långa och nära relationer med klienter.

 

Läs gärna vår artikel i Dagens Juridik där Viktor Sandberg och Eva Dahl presenterar våra tjänsteerbjudanden, karriärvägar, expansion samt vår flytt till Svalnerhuset.

Viktor Sandberg
Eva Dahl