2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Ny momsutredning om justeringsregler samt utvidgade möjligheter till frivillig beskattning

Beskattning av fastigheterMoms

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över om reglerna om frivillig beskattning vid uthyrning av lokaler ska utvidgas till att omfatta fler situationer än idag, t.ex. uthyrning till ideella föreningar.

Utredningen omfattar även att se över hur justering av tidigare gjorda momsavdrag (tid. jämkning) vid fastighetsförsäljning ska ändras för att bli förenliga med EU-rätten. Inom ramen för detta ska det också utredas om det kan bli aktuellt att införa regler om frivillig beskattning vid försäljning av fastighet i syfte att lindra effekterna av ändringarna i justeringsreglerna.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 januari 2026.

Svalner välkomnar regeringens beslut och ser fram emot att se vad utredningen kan leda till. Utöver en större flexibilitet vid uthyrning av lokaler är vår förhoppning att utredningen medför att tidigare föreslagna justeringsregler (läs mer här) inte kommer att införas.

 

För mer information om hur frågan påverkar er, vänligen kontakta

Emil Virhammar
Martina Fagerström
Linus Hübinette