Mattias Fri får fortsatt förtroende att representera European VAT Club i EU-kommissionen

Nyheter om Svalner

Vi på Svalner är väldigt glada och stolta över att vår delägare Mattias Fri av EU-kommissionen utsetts till medlem i kommissionens VAT Expert Group i ytterligare tre år. Mattias är utsedd som representant för European VAT Club. VAT Expert Group är en noga utvald grupp experter inom momsområdet som rådger EU-kommissionen genom att se över lagförslag och komma med idéer till nya lagförslag.

Mer information om VAT Expert Group finns här.

 

För mer information kontakta:

Mattias Fri