Lag om skattereduktion för inventarier antagen

Avskrivningsoptimering

Det förslag som regeringen presenterade den 3 juni om särskild skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under 2021 har den 13 oktober bifallits av riksdagen. Detta innebär att en skattereduktion om 3,9% av anskaffningsutgiften för materiella inventarier som förvärvas under 2021 införs. För att skattereduktionen ska medges måste vissa övriga villkor uppfyllas, bland annat måste inventarierna vara föremål för årliga värdeminskningsavdrag och finnas kvar i verksamheten vid utgången av 2022. Skattereduktionen ska tillgodoräknas vid fastställandet av skatten för det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas vid denna tidpunkt, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum.

 

Vi har i tidigare nyhetsbrev närmare redogjort för detaljerna i lagförslaget. Då beslutet kommit först nu är fönstret begränsat för att genomföra anskaffningar av nya inventarier för den som avvaktat riksdagens beslut, och det blir därmed än mer centralt att säkerställa ett underlag för skattereduktion för samtliga investeringar i materiella inventarier som gjorts under 2021.

 

Har ni frågor kring regleringen är ni välkomna att höra av er till oss på Svalner.

Fredrik Ulmstedt
Peter Linder