Stäng

Video: Höjt avdragstak för forskning och utveckling ( FoU )

RedovisningSvensk och internationell företagsbeskattning

I juli 2021 höjdes avdragstaket för forskning och utveckling ( FoU ) och i budgetpropositionen för 2023 föreslogs ytterligare höjning, vilket i kombination med möjligheten att ansöka om avdrag retroaktivt ökar det ekonomiska incitamentet ansöka om avdrag. I den här videon berättar vi om:

1. Förutsättningar för avdrag

2. Beräkning av underlaget/föreslagen höjning

3. Möjligheten till omprövning för tidigare år


Allmänt om avdrag för forskning och utveckling

Svenska och utländska företag får göra avdrag från arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för anställda som arbetar med kvalificerad forskning eller utveckling. Generellt får en arbetsgivare som i kommersiellt syfte (vinstdrivande bolag) bedriver forskning eller utveckling göra avdrag om de uppfyller något av de nedan angivna alternativen:

 1. Forskning som innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap. Ett arbete är systematiskt om arbetet sker utifrån en viss metod/plan och kvalificerat om arbetet är reellt.
 2. Utveckling som innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana.

Forskningsavdraget får göras för såväl anställda som uppdragstagare för vilka företaget erlägger arbetsgivaravgifter, under förutsättning att de:

 • Under perioden 2016–1 juli 2021 har arbetat till minst 75% och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid med FoU.
 • Efter 1 juli 2021, har arbetat till minst 50% och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid med FoU.

Avdragstak

Ett företag får som högst dra av följande för samtliga personer som arbetar med FoU hos företaget.

 • 2016 – 31 mars 2020; 230 000 kr totalt per månad, per koncern.
 • 1 april 2020 – 30 juni 2021; 919 239 kr totalt per månad, per koncern
 • Efter 1 juli 2021; 1 225 652 kr totalt per månad, per koncern
 • Efter 1 juli 2023 (förslag); ca 3 mkr totalt per månad, per koncern

 

Om bedömningen och omprövning

Avdraget kan yrkas löpande i arbetsgivardeklarationerna som lämnas in till Skatteverket varje månad. Avseende redan erlagda avgifter har ett företag rätt att begära en omprövning av tidigare inlämnade arbetsgivardeklarationer (vid inlämnandet av en begäran om omprövning under år 2022 kan avdrag yrkas för åren 2016-2021). På så sätt kan företaget retroaktivt få tillbaka den del av arbetsgivaravgifterna som annars skulle ha varit föremål för avdraget.

 

Om ni inte har yrkat avdrag för forskning och utveckling ännu så hjälper vi er gärna att se över om ni har anställda som bedriver forskning och utveckling enligt ovan som skulle kunna ge er rätt till avdraget.

För mer information eller mötesbokning, kontakta gärna:

Erik Nilsson
Olivia Eklöv
Video: Höjt avdragstak för forskning och utveckling ( FoU )

I juli 2021 höjdes avdragstaket för forskning och utveckling ( FoU ) och i budgetpropositionen för 2023 föreslogs ytterligare höjning, vilket i kombination med möjligheten att ansöka om avdrag retroaktivt ökar det ekonomiska incitamentet ansöka om avdrag. I den här videon berättar vi om:

1. Förutsättningar för avdrag

2. Beräkning av underlaget/föreslagen höjning

3. Möjligheten till omprövning för tidigare år


Allmänt om avdrag för forskning och utveckling

Svenska och utländska företag får göra avdrag från arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften för anställda som arbetar med kvalificerad forskning eller utveckling. Generellt får en arbetsgivare som i kommersiellt syfte (vinstdrivande bolag) bedriver forskning eller utveckling göra avdrag om de uppfyller något av de nedan angivna alternativen:

 1. Forskning som innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap. Ett arbete är systematiskt om arbetet sker utifrån en viss metod/plan och kvalificerat om arbetet är reellt.
 2. Utveckling som innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana.

Forskningsavdraget får göras för såväl anställda som uppdragstagare för vilka företaget erlägger arbetsgivaravgifter, under förutsättning att de:

 • Under perioden 2016–1 juli 2021 har arbetat till minst 75% och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid med FoU.
 • Efter 1 juli 2021, har arbetat till minst 50% och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid med FoU.

Avdragstak

Ett företag får som högst dra av följande för samtliga personer som arbetar med FoU hos företaget.

 • 2016 – 31 mars 2020; 230 000 kr totalt per månad, per koncern.
 • 1 april 2020 – 30 juni 2021; 919 239 kr totalt per månad, per koncern
 • Efter 1 juli 2021; 1 225 652 kr totalt per månad, per koncern
 • Efter 1 juli 2023 (förslag); ca 3 mkr totalt per månad, per koncern

 

Om bedömningen och omprövning

Avdraget kan yrkas löpande i arbetsgivardeklarationerna som lämnas in till Skatteverket varje månad. Avseende redan erlagda avgifter har ett företag rätt att begära en omprövning av tidigare inlämnade arbetsgivardeklarationer (vid inlämnandet av en begäran om omprövning under år 2022 kan avdrag yrkas för åren 2016-2021). På så sätt kan företaget retroaktivt få tillbaka den del av arbetsgivaravgifterna som annars skulle ha varit föremål för avdraget.

 

Om ni inte har yrkat avdrag för forskning och utveckling ännu så hjälper vi er gärna att se över om ni har anställda som bedriver forskning och utveckling enligt ovan som skulle kunna ge er rätt till avdraget.

För mer information eller mötesbokning, kontakta gärna: