RELATERADE LÄNKAR:
Högsta förvaltningsdomstolen nekar avdragsrätt för ingående moms hänförlig till inköp och installation av el- och vattensystem

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att Coworking är en momspliktig tjänst

Moms

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i två domar meddelade den 4 februari 2021 prövat frågan om hur tillhandahållande av medlemskap eller prenumerationer som ger tillgång till lokaler med aktivitetsbaserade arbetsplatser (”Coworking”) ska hanteras momsrättsligt.

 

I båda målen erbjöds kunder aktivitetsbaserade arbetsplatser samt tillkommande tjänster såsom bemannad reception, tillgång till mötesrum, kaffe, städning o.s.v. enligt olika medlemskap och prenumerationer.

 

Skatterättsnämnden har tidigare kommit fram till att vissa av dessa medlemskap och prenumerationer utgör en momsfri fastighetstjänst i sin helhet.

 

HFD konstaterar att i de fall någon garanterad rätt till arbetsplats inte erbjuds är förutsättningarna för att tjänsten ska utgöra en momsfri fastighetsupplåtelse inte uppfyllda och tjänsten är därmed momspliktig. Även tjänster som innebär att en kund garanteras en arbetsplats bedöms momspliktig eftersom kunden anses efterfråga både rätten att disponera en arbetsstation och övriga tjänster. HFD bedömer att dessa båda delar ska jämställas och att ingen av delarna är huvudsaklig den andre. Eftersom undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt bedöms även denna tjänst momspliktig i sin helhet.

 

HFD delar således inte Skatteverkets och Skatterättsnämndens bedömning om att det är tillgången till en arbetsplats som utgör den huvudsakliga delen av tillhandahållandena.

 

HFD slår därmed fast att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser som utgångspunkt är en momspliktig tjänst.

 

Våra kommentarer

 

HFD:s avgöranden är efterlängtade av branschen där behovet av klargörande har varit stort. Målen är av stor betydelse både för de företag som tillhandahåller tjänster avseende Coworking och för fastighetsägare som hyr ut lokaler som används för Coworking.

 

Avgörandet innebär att företag som tillhandahåller Coworking bedriver momspliktig verksamhet och har avdragsrätt för ingående moms samt att fastighetsägare som hyr ut lokaler till dessa företag kan göra detta utan risk för att den frivilliga skattskyldigheten och avdragsrätten påverkas.

 

För mer information om hur HFD:s avgöranden påverkar er, vänligen kontakta;

Emil Virhammar
Ulrika Grefberg
Martina Fagerström
Linus Lindström
RELATERADE LÄNKAR:
Högsta förvaltningsdomstolen nekar avdragsrätt för ingående moms hänförlig till inköp och installation av el- och vattensystem