Högsta förvaltningsdomstolen nekar avdragsrätt för ingående moms hänförlig till inköp och installation av el- och vattensystem

Beskattning av fastigheterMoms

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har i en dom meddelad den 2 februari 2021 prövat frågan om avdragsrätt för ingående moms på kostnader för inköp och installation av el- och vattensystem samt mätutrustning när fastighetsägare tillhandahåller el och vatten genom individuell mätning och debitering (”IMD”). El och vatten som tillhandahålls genom IMD är, enligt en dom från HFD från december 2019, momspliktigt.

 

HFD anser att el- och vattensystem ska betraktas som en del av bostadsbyggnaden då systemen är nödvändiga för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål. Detta innebär att den ingående moms som hänför sig till inköp och installation av sådana system omfattas av avdragsförbudet för ingående moms hänförlig till stadigvarande bostad. Fastighetsägare har således inte avdragsrätt för ingående moms hänförlig till inköp och installation av el- och vattensystem.

 

Avdragsrätt föreligger emellertid för ingående moms hänförlig till inköp och installation av sådan mätutrustning som möjliggör för fastighetsägare att tillämpa individuell mätning och debitering. Sådan utrustning menar HFD inte är något som är nödvändigt för byggnadens funktion, utan motiveras av de momspliktiga tillhandahållandena av el och vatten.

 

Våra kommentarer

 

Den som bedriver momspliktig verksamhet ska normalt ha rätt att göra avdrag för ingående moms som avser förvärv i verksamheten. Så fort förvärvet på något sätt har anknytning till vad som kan hänföras till stadigvarande bostad slår avdragsförbudet till. Enligt vår bedömning har avdragsförbudet fått ett alltför omfattande tillämpningsområde när momskostnader uppkommer för tillgångar som uteslutande används i momspliktig verksamhet.

 

För mer information om hur HFD:s avgörande påverkar er, vänligen kontakta;

Emil Virhammar
Ulrika Grefberg
Martina Fagerström
Linus Lindström