HFD meddelar prövningstillstånd i mål avseende fastighetstaxering av byggnad under genomgripande ombyggnation.

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett mål avseende fastighetstaxering. Frågan som HFD kommer att pröva är hur värdet av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas.

 

En byggnad under genomgripande ombyggnation hanteras vid fastighetstaxeringen som en byggnad under uppförande. Byggnadsvärdet för en byggnad under uppförande bestäms i normala fall till 50 procent av nedlagda uppförandekostnader.

 

För en befintlig byggnad som är föremål för en genomgripande ombyggnation aktualiseras även frågan om den befintliga stommens värde, och hur detta värde ska bestämmas. Skatteverkets metod för att uppskatta stommens värde baseras uteslutande på en schabloniserad modell.

 

Då Skatteverket i dagsläget inte uttalat accepterar andra metoder för att beräkna stommens värde är HFD:s prövning välkommen.

 

För frågor kontakta Mathias Gustafsson.

Mathias Gustafsson