Stäng

HFD bekräftar: Svensk moms ska betalas för fastighetstjänster som utförs inom Sveriges ekonomiska zon

Moms

Vi har tidigare informerat om att Svalner har representerat ett bolag som utvecklar och säljer havsbaserade vindkraftsparker i Skatterättsnämnden och i Högsta förvaltningsdomstolen, se länk.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat dom och bekräftat att svensk moms ska redovisas på fastighetstjänster som utförts som ett led i arbetet med att etablera en vindkraftspark i den svenska ekonomiska zonen. Domen innehåller bra ställningstaganden både när det gäller att konstatera om det är en fastighetstjänst men även hur en sådan tjänst ska hanteras om den sker inom den svenska ekonomiska zonen. Som exempel att syftet med tjänsterna har betydelse och att Sverige har en begränsad jurisdiktion i den ekonomiska zonen.

Sammantaget är vi positivt inställda till Högsta förvaltningsdomstolens dom. För vissa företag kan det dock finnas anledning att se över sina momsrutiner. Det gäller särskilt om det bedrivs verksamhet ute till havs inom den ekonomiska zonen.

Skulle det uppstå några frågor eller önskar att diskutera ämnet ytterligare är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Ulrika Grefberg
Christoffer Edvardsson