Global Customs Newsletter #1/2022

Punktskatter och tull

Ulrika Grefberg och Pontus Kartberg hos Svalner Skatt & Transaktion har i det senaste numret av WTS Global Customs nyhetsbrev behandlat Högsta förvaltningsdomstolens dom om vilken myndighet som har rätt att uppbära importmoms vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen.

 

Klicka här för att läsa mer.

Ulrika Grefberg
Pontus Kartberg