2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Global Customs Newsletter #1/2022

Punktskatter och tull

Ulrika Grefberg och Pontus Kartberg hos Svalner Skatt & Transaktion har i det senaste numret av WTS Global Customs nyhetsbrev behandlat Högsta förvaltningsdomstolens dom om vilken myndighet som har rätt att uppbära importmoms vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen.

 

Klicka här för att läsa mer.

Ulrika Grefberg
Pontus Kartberg