Stäng

Följer Skatteverket objektivitetsprincipen i regeringsformen?

Moms

På uppdrag av Svenskt Näringsliv har Svalner gjort en kartläggning av kammarrättsdomar som visar att Skatteverket i vissa fall brister i transparens i sin redogörelse av gällande rätt. Onyanserad informationsgivning i osäkra rättsfrågor spär inte bara på tolkningsproblem utan strider också mot den grundlagsstadgade objektivitetsprincipen i RF.

 

Läs mer om detta här.

Ulrika Grefberg
Christoffer Edvardsson