Stäng

EU-domstolen har meddelat dom i mål om voucher!

MomsPunktskatter och tull

1    City cards är vouchers i momshänseende!

Vi har tidigare informerat att Svalner företräder ett bolag i EU-domstolen om hur ett så kallat city card ska hanteras momsmässigt.

 

Bolaget utfärdar och säljer city cards till turister som besöker Stockholm. Kortet ger innehavaren rätt att under en begränsad tid och upp till ett visst värde ta del av ett stort antal attraktioner samt transporttjänster, såsom muséer, rundturer och sightseeingbussar.

 

Tjänsterna som ingår i kortet kan antingen vara momspliktiga med varierande momssatser eller undantagna från skatteplikt. Kortinnehavaren använder kortet genom att registrera det i en särskild kortläsare och betalar inte något ytterligare. Enligt avtalen mellan bolaget och de som tillhandahåller tjänsterna får leverantörerna ersättning från bolaget för varje inträde eller nyttjande.

 

EU-domstolen har nu meddelat förhandsavgörande och besvarat HFD:s frågor:

 

1) Utgör kortet en voucher?
2) Om kortet är en voucher, utgör det en flerfunktionsvoucher i momshänseende?

 

EU-domstolen gör i fråga 1 bedömningen att villkoren för att kvalificera kortet som en voucher tycks vara uppfyllda. Detta eftersom det dels föreligger en skyldighet att godta kortet som betalning för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, dels att det framgår vilka varor och tjänster är aktuella eller potentiella leverantörers identitet.

 

EU-domstolen gör i fråga 2 bedömningen att kortet utgör en flerfunktionsvoucher eftersom den moms som ska betalas för de tjänster som kortinnehavaren tar i anspråk inte är känd vid tidpunkten för utställande av kortet.

 

EU-domstolen påpekar även att det argument som Skatteverket anfört – att en genomsnittskonsument inte kan ta del av samtliga erbjudna tjänster på grund av kortets begränsade giltighetstid – inte har betydelse för frågan om det utgör en voucher.

 

2    Vår kommentar

 

Vouchrar av olika slag är vanliga på marknaden (exempelvis presentkort och förbetalda kort som kan användas i olika butiker). Även om de är relativt enkla att använda för konsumenterna är vouchrar komplexa när det gäller den momsmässiga behandlingen.

 

Vouchrar av olika slag är dessutom allt vanligare idag eftersom allt fler branscher väljer att acceptera andra betalningssätt än traditionella betalningsmedel (exempelvis olika varianter av bonussystem och kryptovalutor).

 

EU-domstolens avgörande är därför välkommet och klargör att ett instrument som innebär en skyldighet att godta det som ersättning för varor eller tjänster kan utgöra en voucher om vissa andra förutsättningar uppfyllda.

 

Det kan noteras att Skatteverket var av en annan uppfattning i målet.

 

Det är nu upp till Högsta förvaltningsdomstolen att pröva målet utifrån de förtydliganden som EU-domstolen lämnat, men vi ser redan nu en möjlighet för många branscher att se över sin hantering av exempelvis presentkort, bonuspoäng och kryptovalutor.

 

Kontakta oss om ni vill diskutera hur detta kan påverka er verksamhet.

Ulrika Grefberg