Stäng

Brexit – deal or no-deal?

Den 31 januari 2020 ska Europaparlamentet rösta om Storbritanniens utträde ur EU. Om det blir ett utträdesavtal kommer reglerna för handel med Storbritannien fram till den 31 december 2020 att bli oförändrade. Om EU och Storbritannien inte kommer överens om ett utträdesavtal så finns risken att det blir en ”no-deal Brexit”.

 

Konsekvenser av en ”no-deal Brexit”
Vid en ”no-deal Brexit” kommer Storbritannien att behandlas som ett land utanför den inre marknaden. Detta innebär att WTO:s allmänna regler kommer att gälla för handel med Storbritannien. Över en natt kommer således alla brittiska handelsrelationer att förändras.

 

Handel med varor till och från Storbritannien kommer att behandlas som import respektive export. Bland annat kommer tulldeklaration behövas vid varje gränsöverskridande transport. Tullmyndigheterna kan komma att kräva säkerhet för tullskulder. Import- och exporttillstånd som tidigare utfärdats av Storbritannien kommer att bli ogiltiga.

 

Företag behöver ta reda på hur förändringar gällande moms, tull och punktskatter kommer att påverka den egna verksamheten. Har en utvärdering ännu inte påbörjats är det hög tid. Finns personal och tekniska förutsättningar för att hantera tullmyndigheternas ökade krav vid gränsöverskridande handel? Har företaget de tillstånd och förenklingar från Tullverket som krävs vilka kan förhindra onödiga fördröjningar vid förtullning? Handel med punktskattepliktiga varor är ett område med ännu fler frågetecken inför utträdet.

 

En ”no-deal Brexit” kommer även att påverka tjänstehandeln med Storbritannien. Fortsättningsvis kommer det inte vara möjligt med MOSS-redovisning vid försäljning till Storbritannien. Försäljning till brittiska företag ska inte längre redovisas i den periodiska sammanställningen.

 

Det går inte att på förhand förutse de exakta konsekvenserna av en ”no-deal Brexit” men i detta nyhetsbrev har ni fått några exempel på förändringar. Vi på Svalner följer händelseutvecklingen och ni är välkomna att kontakta oss för diskussion om hur er verksamhet kan komma att påverkas!

 

På fredag tas nästa steg på resan…

 

För mer information och eventuella frågor kontakta:

Ulrika Grefberg
Brexit – deal or no-deal?

Den 31 januari 2020 ska Europaparlamentet rösta om Storbritanniens utträde ur EU. Om det blir ett utträdesavtal kommer reglerna för handel med Storbritannien fram till den 31 december 2020 att bli oförändrade. Om EU och Storbritannien inte kommer överens om ett utträdesavtal så finns risken att det blir en ”no-deal Brexit”.

 

Konsekvenser av en ”no-deal Brexit”
Vid en ”no-deal Brexit” kommer Storbritannien att behandlas som ett land utanför den inre marknaden. Detta innebär att WTO:s allmänna regler kommer att gälla för handel med Storbritannien. Över en natt kommer således alla brittiska handelsrelationer att förändras.

 

Handel med varor till och från Storbritannien kommer att behandlas som import respektive export. Bland annat kommer tulldeklaration behövas vid varje gränsöverskridande transport. Tullmyndigheterna kan komma att kräva säkerhet för tullskulder. Import- och exporttillstånd som tidigare utfärdats av Storbritannien kommer att bli ogiltiga.

 

Företag behöver ta reda på hur förändringar gällande moms, tull och punktskatter kommer att påverka den egna verksamheten. Har en utvärdering ännu inte påbörjats är det hög tid. Finns personal och tekniska förutsättningar för att hantera tullmyndigheternas ökade krav vid gränsöverskridande handel? Har företaget de tillstånd och förenklingar från Tullverket som krävs vilka kan förhindra onödiga fördröjningar vid förtullning? Handel med punktskattepliktiga varor är ett område med ännu fler frågetecken inför utträdet.

 

En ”no-deal Brexit” kommer även att påverka tjänstehandeln med Storbritannien. Fortsättningsvis kommer det inte vara möjligt med MOSS-redovisning vid försäljning till Storbritannien. Försäljning till brittiska företag ska inte längre redovisas i den periodiska sammanställningen.

 

Det går inte att på förhand förutse de exakta konsekvenserna av en ”no-deal Brexit” men i detta nyhetsbrev har ni fått några exempel på förändringar. Vi på Svalner följer händelseutvecklingen och ni är välkomna att kontakta oss för diskussion om hur er verksamhet kan komma att påverkas!

 

På fredag tas nästa steg på resan…

 

För mer information och eventuella frågor kontakta: