Stäng

Besked i momsfrågor för e-mobilitetsbranschen

Moms

Bakgrund

Skatterättsnämnden (SRN ) har kommit med ett förhandsbesked avseende ett bolag (Sökanden) som samarbetar med laddningsstationsoperatörer och har avtal med betalningsförmedlare. Sökanden erbjuder sina kunder, elbilsanvändare, ett globalt nätverk för laddning av elbilar. I erbjudandet ingår utöver tillgång till nätverket en tjänst som underlättar möjligheten att hitta ledig laddstolpe, ladda sin elbil och betala för laddning.

 

Sökanden har vänt sig till SRN för att få klarhet i om Sökanden säljer en vara och i så fall huruvida det är en vara och tjänst eller ett sammansatt tillhandahållande av vara.

 

SRN:s bedömning

SRN konstaterar inledningsvis att det är fråga om en kedjetransaktion, dvs. att elen ska anses omsatt i två led – först från operatören till Sökanden och sedan från Sökanden till kund. Sökanden säljer därför en vara.

 

Vidare är det enligt SRN ett sammansatt tillhandahållande där el är den huvudsakliga delen som kunden efterfrågar. Detta då tjänsten inte är något som kunden kan anses efterfråga separat, utan endast ett medel för att kunna ladda bilen.

 

SRN:s slutsats är således att Sökanden säljer ett sammansatt tillhandahållande av en vara.

 

Vår kommentar

EU-domstolen (EUD ) prövade för många år sedan ett mål (C-185/01 Auto Lease) där en leasegivare och -tagare ingått avtal om bränslehantering. Leasetagaren fick ett bensinkort som kunde användas för bränsleinköp i givarens namn och för dennes räkning. EUD fann att leasegivaren inte skulle anses köpa in bränslet för vidareförsäljning, utan istället tillhandahöll en kredit. EUD har också i ett senare mål (C-235/18 Vega International) kommit till samma slutsats. En sådan tillämpning i nu aktuellt fall skulle skapa problem med bl.a. avdragsrätten för moms på inköp av elen.

 

Frågan om korrekt momshantering inom e-mobilitetsbranschen är viktig inte bara för elbilsanvändare, utan även för dem som försöker underlätta laddning av bilarna. Frågan är även föremål för heta diskussioner inom EU, där många driver en linje om att dessa strukturer utgör kedjetransaktioner där mellanmannen först köper in och sedan säljer elen vidare.

 

Framförallt är det av vikt för att avgöra i vilket land transaktionerna är omsatta. Därtill kan det påverka även andra branscher med liknande förmedlingsstrukturer. Om det inte finns en enhetlig EU-rättslig tolkning finns det även en stor risk att företag drabbas av dubbelbeskattning. Nu har vi i Sverige i vart fall fått svar på vad Skatterättsnämnden anser, men detta kommer inte vara sista gången som vi får anledning att följa upp utvecklingen.

 

Ni är välkomna att kontakta oss för att diskutera hur detta kan påverka er verksamhet.

Ulrika Grefberg
Besked i momsfrågor för e-mobilitetsbranschen

Bakgrund

Skatterättsnämnden (SRN ) har kommit med ett förhandsbesked avseende ett bolag (Sökanden) som samarbetar med laddningsstationsoperatörer och har avtal med betalningsförmedlare. Sökanden erbjuder sina kunder, elbilsanvändare, ett globalt nätverk för laddning av elbilar. I erbjudandet ingår utöver tillgång till nätverket en tjänst som underlättar möjligheten att hitta ledig laddstolpe, ladda sin elbil och betala för laddning.

 

Sökanden har vänt sig till SRN för att få klarhet i om Sökanden säljer en vara och i så fall huruvida det är en vara och tjänst eller ett sammansatt tillhandahållande av vara.

 

SRN:s bedömning

SRN konstaterar inledningsvis att det är fråga om en kedjetransaktion, dvs. att elen ska anses omsatt i två led – först från operatören till Sökanden och sedan från Sökanden till kund. Sökanden säljer därför en vara.

 

Vidare är det enligt SRN ett sammansatt tillhandahållande där el är den huvudsakliga delen som kunden efterfrågar. Detta då tjänsten inte är något som kunden kan anses efterfråga separat, utan endast ett medel för att kunna ladda bilen.

 

SRN:s slutsats är således att Sökanden säljer ett sammansatt tillhandahållande av en vara.

 

Vår kommentar

EU-domstolen (EUD ) prövade för många år sedan ett mål (C-185/01 Auto Lease) där en leasegivare och -tagare ingått avtal om bränslehantering. Leasetagaren fick ett bensinkort som kunde användas för bränsleinköp i givarens namn och för dennes räkning. EUD fann att leasegivaren inte skulle anses köpa in bränslet för vidareförsäljning, utan istället tillhandahöll en kredit. EUD har också i ett senare mål (C-235/18 Vega International) kommit till samma slutsats. En sådan tillämpning i nu aktuellt fall skulle skapa problem med bl.a. avdragsrätten för moms på inköp av elen.

 

Frågan om korrekt momshantering inom e-mobilitetsbranschen är viktig inte bara för elbilsanvändare, utan även för dem som försöker underlätta laddning av bilarna. Frågan är även föremål för heta diskussioner inom EU, där många driver en linje om att dessa strukturer utgör kedjetransaktioner där mellanmannen först köper in och sedan säljer elen vidare.

 

Framförallt är det av vikt för att avgöra i vilket land transaktionerna är omsatta. Därtill kan det påverka även andra branscher med liknande förmedlingsstrukturer. Om det inte finns en enhetlig EU-rättslig tolkning finns det även en stor risk att företag drabbas av dubbelbeskattning. Nu har vi i Sverige i vart fall fått svar på vad Skatterättsnämnden anser, men detta kommer inte vara sista gången som vi får anledning att följa upp utvecklingen.

 

Ni är välkomna att kontakta oss för att diskutera hur detta kan påverka er verksamhet.