2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Är det dags att göra om villkoren i ert optionsprogram?

Är det dags att göra om villkoren i ert optionsprogram?

Ägarledda företagTransaction servicesVärdering

De senaste årens utveckling i aktiemarknaden med lägre värderingar har gjort att många optionsprogram riskerar att förfalla värdelösa. Denna utveckling gör att många företag utvärderar möjligheten att kompensera sina anställda genom att göra om villkoren i de utestående programmen, detta kan dock få skattekonsekvenser som bör utredas.

Många bolag erbjuder optionsprogram som en del av en attraktiv ersättning till sina anställda. Optionsprogrammen ger deltagarna möjlighet till en relativt hög avkastning när bolagets aktiekurs utvecklas i en positiv riktning. I rådande aktiemarknad riskerar dock många optionsprogram att förfalla värdelösa.

För att fortsätta incentivera sin personal är det många arbetsgivare som utvärderar möjligheten att kompensera deltagarna, varav ett sätt är att ändra villkoren i utestående program. Deltagarna kan exempelvis kompenseras med en förlängd löptid och/eller ett lägre lösenpris.

Förändringar av villkor i ett utestående optionsprogram kan dock ses som en skattemässig avyttring som kan ge upphov till beskattning av deltagarna och eventuellt sociala avgifter för arbetsgivaren. Av denna anledning bör en eventuell förändring av villkor utvärderas från ett skatte- och värderingsperspektiv.

Som en del av vår rådgivning kan vi assistera er med att utvärdera:

• Om ni ska göra om villkoren i befintligt optionsprogram
• Vad de nya villkoren ska vara
• Om förändringen innebär en skattemässig avyttring
• Vad skattekonsekvenserna blir för arbetsgivaren
• Vad skattekonsekvenserna blir för deltagarna
• Om arbetsgivaren ska subventionera deltagarnas skattekonsekvenser

 

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller behöver hjälp med att göra om villkoren i ert/era utestående optionsprogram:

Gustav Åberg
Tobias Lantto