Vad innebär det nya förslaget om ny lag om källskatt på utdelning

Carl Lindberg och Magnus Johansson sammanfattar huvuddragen i förslaget och vad det kan få för effekter.

 

För ytterligare information kontakta:

Carl Lindberg
Mobil: +46 73 317 58 00
E-post: carl.lindberg@svalner.se


Magnus Johansson

Mobil: +46 70 842 26 41
E-post: magnus.johansson@svalner.se