Stäng

Vad innebär det nya förslaget om ny lag om källskatt på utdelning

Carl Lindberg och Magnus Johansson sammanfattar huvuddragen i förslaget och vad det kan få för effekter.

 

För ytterligare information kontakta:

Carl Lindberg
Magnus Johansson