Stäng
Utveckling och utbildning

Utveckling och utbildning är i fokus hos oss.

Utveckling och utbildning är i fokus hos oss.

Karriär / Utveckling och utbildning

Utveckling och utbildning är i fokus hos Svalner. Du lär dig mycket i arbete tillsammans med alla våra duktiga och kunniga medarbetare i projekten. Till detta erbjuder vi även en mängd olika utbildningar, interna såväl som externa, inom vår Svalnerakademi som stödjer din karriär hos oss. Exempel på sådana utbildningar är Konsultskolan, Ledarskap, Excelutbildningar, Projektledning etc. Oavsett var du är i din karriär så finns det utbildningar som passar dig och som du har stor nytta av. Vi arbetar kontinuerligt med en karriärutvecklingstrappa för att du på ett tydligt och transparent sätt ser vilka krav vi ställer på dig och – minst lika viktigt –  vilka krav du skall ställa på oss. Vi ser utveckling som en gemensam uppgift – det är lika viktigt för oss som för dig! Varje år följer vi upp din karriärutveckling i ett medarbetarsamtal samt en 360-utvärdering och sätter tillsammans upp nya mål som vi följer upp halvårsvis.  

Vill du utvecklas och bli en duktig skattejurist eller finansiell rådgivare så är vi rätt plats för dig!

Utveckling och utbildning är i fokus hos Svalner. Du lär dig mycket i arbete tillsammans med alla våra duktiga och kunniga medarbetare i projekten. Till detta erbjuder vi även en mängd olika utbildningar, interna såväl som externa, inom vår Svalnerakademi som stödjer din karriär hos oss. Exempel på sådana utbildningar är Konsultskolan, Ledarskap, Excelutbildningar, Projektledning etc. Oavsett var du är i din karriär så finns det utbildningar som passar dig och som du har stor nytta av. Vi arbetar kontinuerligt med en karriärutvecklingstrappa för att du på ett tydligt och transparent sätt ser vilka krav vi ställer på dig och – minst lika viktigt –  vilka krav du skall ställa på oss. Vi ser utveckling som en gemensam uppgift – det är lika viktigt för oss som för dig! Varje år följer vi upp din karriärutveckling i ett medarbetarsamtal samt en 360-utvärdering och sätter tillsammans upp nya mål som vi följer upp halvårsvis.  

Vill du utvecklas och bli en duktig skattejurist eller finansiell rådgivare så är vi rätt plats för dig!