Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar – Utformning och värdering av optionsprogram

Datum: 15 Mars 2023
Plats: kl 9.00-10.00 - Online
Boka event

Välkommen till Svalners webinar – Utformning och värdering av optionsprogram

Många företag använder sig av långsiktiga incitamentsprogram för att attrahera och behålla personal samt driva långsiktiga aktieägarvärden.

Optionsprogram är ett av de vanligaste incitamentsprogrammen i Sverige och lämpar sig väl för att skapa incitament och driva aktieägarvärden. Vid utformning av ett nytt program, eller vid förändring av ett befintligt program, finns det många aspekter att ta hänsyn till.

Med det rådande omvärldsläget och den turbulenta aktiemarknaden kan osäkerheten kring optionsvillkoren öka, men även möjligheter skapas när lägre aktievärden kan resultera i högre förväntad avkastning.

Vi kommer i vårt webinar den 15 mars att ta upp viktiga aspekter att beakta vid utformningen av optionsprogram, med fokus på värderings- och skattefrågor.

Webinaret är kostnadsfritt.

Varmt välkomna att anmäla er!