Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar – Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC6 )

Datum: 17 Februari 2021
Plats: Webinar
Boka event

Välkommen till Svalners Webinar om den nya rapporteringsplikten av vissa arrangemang inom skatteområdet (DAC6 ).

 

Ämnet är högaktuellt då den löpande rapporteringsplikten trädde i kraft 1 januari 2021. Detta är också ett område där vi på Svalner tar emot många frågor just nu.

Reglerna omfattar alla direkta skatter och rapporteringspliktiga arrangemang ska som huvudregel rapporteras till Skatteverket inom endast 30 dagar från dess uppkomst. Reglerna omfattar även s.k. historiska arrangemang, vilket innebär att alla rapporteringspliktiga arrangemang som uppstått sedan 25 juni 2018 ska rapporteras till Skatteverket. Rapporteringstidpunkten för de historiska arrangemangen varierar beroende på när arrangemangen uppstod.

 

De nya reglerna kommer att påverka såväl rådgivare som bolag och är förenade med höga sanktionsavgifter om de inte efterlevs. Reglerna innebär en stor administrativ börda för företag och regelverket är både komplext och svårtolkat.

 

Under vårt webinar går vi bl.a. igenom:

– Regelverkets struktur,
– Exempel på rapporteringspliktiga arrangemang,
– Åtgärder som kan vidtas för att uppnå regelefterlevnad, och
– Frågor vi mottagit i praktiken samt frågor från deltagare i vårt webinar.

 

Vårt webinar startar kl. 09.00 och pågår i en timme.

 

Vill du också delta? Klicka på intresseanmälan ovan!