2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar: Ränteavdragsbegränsningsreglerna – lärdomar från 2019 och framåt

Datum: 28 April 2023
Plats: kl 10.00-11.00 - Online
Boka event

De nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna började gälla 2019 och har nu tillämpats i några år. Reglerna är komplicerade och trots att reglerna har funnits några år är det i många fall fortfarande oklart hur reglerna ska tillämpas. Ett felaktigt ränteavdrag kan leda till ett felaktigt skatteuttag och påförande av skattetillägg.

Under webinariet kommer Svalners skatterådgivare Anders Lilja och Barbro Stridlund, som båda har lång erfarenhet av inkomstskattefrågor för större företag, att guida er genom regelverket.

Fokus kommer att ligga på de frågeställningar och problem som vi stött på under den tid som reglerna varit tillämpliga.  Vi kommer även ta upp frågor som varit aktuella i förhandsbesked, relevant praxis samt uttalanden från Skatteverket.

anderslilja.jpg
Anders Lilja, Director
barbrostridlund4829.jpg
Barbro Stridlund, Senior Advisor

Varmt välkomna att anmäla er!