Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar – Nya lagen om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under 2021

Datum: 03 November 2021
Plats: Webinar
Boka event

Den 13 oktober antog riksdagen en lag om en särskild skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas under 2021. Detta innebär att en skattereduktion om 3,9% av anskaffningsutgiften för materiella inventarier (även byggnads- och markinventarier) som förvärvas under 2021 införs.

 

Regleringen är främst avsedd att ge ekonomisk stimulans med anledning av Covid19-pandemin samt ge ett incitament till växling till grön teknik, men ger stora möjligheter till en reducerad skattekostnad för alla fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet som genomfört investeringar i inventarier under 2021.

 

För att skattereduktionen ska medges måste dock en rad villkor uppfyllas. Vilka är möjligheterna för dig och hur erhåller du skattereduktionen?

 

Vi redogör för detaljerna i regleringen och hur man praktiskt går till väga för att erhålla skattereduktionen.

 

Vill du också delta? Klicka på intresseanmälan ovan!