Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar: Momsfrågor kopplat till Transfer Pricing

Datum: 22 Februari 2023
Plats: Online
Boka event

Välkommen till Svalners webinar om moms och transfer pricing!

Moms respektive transfer pricing har helt skilda syften, dvs. beskattning av konsumtion respektive rättvis allokering av beskattningsbara vinster. Eftersom båda regelverken hänvisar till transaktioner mellan koncernbolag finns det likväl flera beröringspunkter dem emellan.

En vanlig fråga för gränsöverskridande koncerner är huruvida transfer pricing ska påverka beskattningsunderlaget för utgående moms eller avdragsrätten för ingående moms? Andra gånger är regelverken inte kompatibla med varandra, hur ska en sådan situation lösas i praktiken?

Under vårt webinar kommer vi analysera och diskutera korrelationen mellan regelverken, bl.a. med utgångspunkt i Skatteverkets ställningstagande på ämnet daterat den 12 december 2022.

Varmt välkomna att anmäla er!