Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar- internprissättning, moms och tull

Datum: 11 Mars 2021
Plats: Webinar
Boka event

Välkommen till Svalners webinar om internprissättning, moms och tull.

 

Internprissättning, moms och tull diskuteras sällan tillsammans. För företag som handlar med varor inom koncernen kan dock flera frågor uppkomma om företaget inte har tagit ett helhetsgrepp om skattehanteringen. Vid framtagandet av internprissättningsmodell är det bra att vara införstådd med om internprissättningen påverka tullavgifter eller om den kan medföra momskostnader.

 

Under vårt webinar kommer vi att guida er genom vilka frågor som kan uppkomma om samtliga skatteslag inte beaktas och även några tips på hur dessa situationer kan hanteras.

 

Intresserad av att delta? Klicka på intresseanmälan ovan.

 

Varmt välkommen!