2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar- internprissättning, moms och tull

Datum: 11 Mars 2021
Plats: Webinar
Boka event

Välkommen till Svalners webinar om internprissättning, moms och tull.

 

Internprissättning, moms och tull diskuteras sällan tillsammans. För företag som handlar med varor inom koncernen kan dock flera frågor uppkomma om företaget inte har tagit ett helhetsgrepp om skattehanteringen. Vid framtagandet av internprissättningsmodell är det bra att vara införstådd med om internprissättningen påverka tullavgifter eller om den kan medföra momskostnader.

 

Under vårt webinar kommer vi att guida er genom vilka frågor som kan uppkomma om samtliga skatteslag inte beaktas och även några tips på hur dessa situationer kan hanteras.

 

Intresserad av att delta? Klicka på intresseanmälan ovan.

 

Varmt välkommen!