2024-05-16
Close

Svalner Atlas Group
– The new premier advisory group

Svalner, Atlas and Alder are joining forces forming the new premier advisory group – Svalner Atlas Group.

The Group has more than 260+ skilled professionals operating from Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Gothenburg and Turku offices. This newly formed powerhouse will become a leading independent advisory group in the Nordics and Benelux.

Together we are the go-to destination for top-tier advisory in tax, transaction services and related services. Join us on this venture, as we set new standards in advisory excellence.

arrow-down

Vision

Our vision is to be the first choice for clients seeking high-end advisory in tax, transaction services and related services.

Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar – internprissättning med särskilt fokus på finansiella transaktioner

Datum: 13 Oktober 2022
Plats: Online
Boka event

Tid: 9-10.00


Välkommen till Svalners webinar om internprissättning med särskilt fokus på finansiella transaktioner

 

OECD har publicerat riktlinjer för finansiella transaktioner som även har inkluderats i ett nytt kapitel i OECD:s riktlinjer för internprissättning. Dessa riktlinjer syftar till att ge vägledning för prissättningen av gränsöverskridande finansiella transaktioner och tillämpningen av armlängdsprincipen i multinationella koncerner. Med anledning av de nya riktlinjerna kan skattemyndigheter komma att öka sina granskningar av sådana transaktioner, vilket ställer högre krav på att koncerner ser över sina befintliga koncerninterna transaktioner och säkerställer genomarbetade och underbyggda prissättningsmodeller. Under vårt webinar kommer vi bland annat att ta upp viktiga aspekter att beakta vid prissättning av finansiella transaktioner samt vad som gäller för vissa av de olika finansiella transaktionstyper som beskrivs i OECD:s riktlinjer.

 

För mer information om webinaret eller om ni har frågor som ni tycker att vi bör lyfta, vänligen kontakta:

sarah.olsson@svalner.se
derya.ozturk@svalner.se