Stäng
Nyheter & evenemang / Evenemang

Webinar – internprissättning med särskilt fokus på finansiella transaktioner

Datum: 13 Oktober 2022
Plats: Online
Boka event

Tid: 9-10.00


Välkommen till Svalners webinar om internprissättning med särskilt fokus på finansiella transaktioner

 

OECD har publicerat riktlinjer för finansiella transaktioner som även har inkluderats i ett nytt kapitel i OECD:s riktlinjer för internprissättning. Dessa riktlinjer syftar till att ge vägledning för prissättningen av gränsöverskridande finansiella transaktioner och tillämpningen av armlängdsprincipen i multinationella koncerner. Med anledning av de nya riktlinjerna kan skattemyndigheter komma att öka sina granskningar av sådana transaktioner, vilket ställer högre krav på att koncerner ser över sina befintliga koncerninterna transaktioner och säkerställer genomarbetade och underbyggda prissättningsmodeller. Under vårt webinar kommer vi bland annat att ta upp viktiga aspekter att beakta vid prissättning av finansiella transaktioner samt vad som gäller för vissa av de olika finansiella transaktionstyper som beskrivs i OECD:s riktlinjer.

 

För mer information om webinaret eller om ni har frågor som ni tycker att vi bör lyfta, vänligen kontakta:

sarah.olsson@svalner.se
derya.ozturk@svalner.se